Procés

Inici / Procés

Procés

Cultiu

Els camps de producció són propietat d’un total de uns 205 socis de l’Exportadora d’Agris d’Alcanar SCCL, on el cultiu està supervisat i controlat 100 % pel nostre Equip d’Enginyers per tal de garantir una màxima qualitat i seguretat del producte.

A més, els terrenys de cultiu dels nostres socis es caracteritzen per estar situats en una zona amb un clima mediterrani ideal per a la producció de cítrics, amb poques variacions, amb una altura màxima de 400 m sobre el nivell del mar, temperatures mitjanes de entre 23º i 24º i un sòl profund de textura pedregosa.

Actualment disposem d’una superfície de producció de 1073 ha, que es distribueixen de la següent forma:

Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

Recol·lecció

La campanya de recol·lecció inicia cap a finals de setembre amb les varietats primerenques de clementina, i acaba cap a meitats de juny amb la recol·lecció de taronja. La concentració més gran de quilos diaris recol·lectats la podem trobar entre novembre i gener, amb un total de 300 collidors i una mitjana de 300.000 kg de clementina diàriament.

Manipulació i confecció

Al magatzem disposem de tres línies de confecció equipades en maquinària per a poder confeccionar gran volum de manera simultània de tots els tipus de confecció presentats en l’apartat de productes.