COOPERATIVA D'AGRIS D'ALCANAR, S.C.C.L. © 2018 -- Template: FreshJoomlaTemplates

Relació del Consell Rector:

 

CÀRREC NOM  i COGNOMS DURADA
Prèsident Lucas Ulldemolins 4 anys
Vice-Prèsident Juan Agustin Sancho Ferrer 4 anys
Secretari Jose Mª Esteller Monllau 4 anys
Tresorer Jose Antonio Garriga 4 anys
Tresorer Juan Bta. Forcadell Subirats 4 anys
Tresorer Victor Manuel Sancho Jose 4 anys
Tresorer Josep Beltran Reverter 4 anys
 
 
Interventor de Comptes: Juan Ramón Sancho Balada 4 anys
Interventor de Comptes: Jose Sancho Reverter 4 anys
Interventor de Comptes: Enrique Gil Rubio 4 anys

 

Aixecada la sessió, s'aprova l'acta el dia 23 de Març del 2012.