COOPERATIVA D'AGRIS D'ALCANAR, S.C.C.L. © 2018 -- Template: FreshJoomlaTemplates

INAUGURACIÓN COPERATIVA 3Els inicis de l'entitat es remunten als anys 50, com a magatzem d'oli. Els socis portaven la seva producció d'olives al magatzem i allá es molien i s'emmagatzenava l'oli per la comercialització i distribució. Un cop iniciats els anys 60, cada vegada eren mes els pagesos d'Alcanar que s'havien iniciat en el cultiu dels citrics, i la producció cada vegada mes creixent va portar la necessitat d'iniciar la confecció i comercialització de les clementines i taronges per compte propi .Aixi, l'any 1963 es van inaugurar les primeres instal.lacions de la que va esdevenir la principal industria citricola d'Alcanar. Els anys van anar passant i cada vegada la superfi­cie citricola cultivada era mes gran, fins que a finals dels anys 90 la situació era insostenible.
La Cooperativa s'havia quedat petita, i es necessitava un gran canvi per continuar amb la projecció de l'entitat. D'aquesta manera, es va construir una gran nau en uns nous terrenys i el treball de l'entitat es va traslladar. Aquestes noves instal.lacions es van inaugurar l'octubre del 2004.

Fachada principal


En les successives campanyes treballades en el nou magatzem, s'han anat incorporant noves maquines i millores en la linia, per tal de respondre de la millor manera a les exigencies del mercat i a la creixent producció dels nostres socis. A la próxima campanya 2008/2009, el magatzem es va reestructurar  del tot instal.lant 2 li­nies completes amb calibradors electrónics, de manera que s'obtindrá  una millor capacitat de treball, tant en quantitat com en qualitat.